12585 kanál %1 blok %2: proměnnou %3 nelze měnit synchronně s pohyby

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový symbol

Přiřazení při synchronních akcích a jako vstupní proměnná výsledku SYNFCT jsou dovoleny pouze speciální proměnné. U těch je možný přístup v reálném čase.

Příklad:
WHEN $AA_IM[AX1]>= 100 DO $AC_TIME=1000
         ; proměnnou $AC_TIME, (doba od počátku bloku) nelze popsat

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Změnit technologický program. U funkce SYNFCT jsou dovoleny pouze určité proměnné, u kterých je možný přístup v reálném čase.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.