12586 kanál %1 blok %2 akce synchronního pohybu: konflikt typu při proměnné %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku

%3 = zdrojový symbol

Pro proměnnou Online $A.. nebo $V .., které jsou vyhodnoceny nebo popsány v interpolačním taktu, není možná žádná konverze typu.

Pouze typově stejné proměnné mohou být spolu spojeny nebo přiřazeny.

Příklad 1:

WHENEVER $AA_IMX > $A_IN1 DO ...

Promenná online typu REAL (skutečná hodnota) nemůže být porovnávána s proměnnou typu BOOL číslicový vstup) .

Následující změnou je možný průběh:

WHENEVER $AA_IMX > $A_INA1 DO ...

Příklad 2:

WHENEVER ... DO $AC_MARKER1 = $AA_IMX-$AA_MMX

Zdokonalení:

WHENEVER ... DO $AC_PARAM1 = $AA_IMX-$AA_MMX

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Opravný blok.

Odpomoc

Změnit technologický program: použít typově stejné proměnné

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.