12587 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: operace/funkce %3 není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku

%3 = operátor/funkce

Uvedená funkce / uvedený operátor není dovolen/a pro spojení proměnných reálného času pohybových synchronních akcích.

Tyto operátoři / funkce jsou dovoleny:

== >= <= > < <> + - * /

DIV MOD

AND OR  XOR NOT

B_AND B_OR B_XOR B_NOT

SIN COS TAN ATAN2 SQRT POT TRUNC ROUND ABS EXP LNX SPI

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Opravný blok.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.