12588 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: adresa %3 není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku

%3 = adresa

nUvedená adresa nemůže být programována v pohybové synchronní akci.

Příklad:

0                ID = 1 WHENEVER $A_IN1==1 DO D3

nOstří nástroje nemůže být změněno z pohybových synchronních akcí.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Opravný blok.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračovní programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.