65000 kanál %1 blok %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = index textu pro alarmy cyklů

Literatura: Aktuální text alarmu, popis chyby a opatření na odstranění pro alarmy uživatelských cyklů jsou obsaženy v Návodu k programování výrobce stroje.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Viz Popis uživatelských cyklů.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.