18004 kanál %1 blok %2: orientace cháněné oblasti %3 vztažené k obrobku nevyhovuje orientaci chráněné oblasti %4 vztažené k nástroji

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = číslo cháněné oblasti vztažené k obrobku

Orientace cháněné oblasti vztažené k obrobku a orientace chráněné oblasti vztažené k nástroji jsou rozdílné. U záporného čísla chráněné oblasti se jedná o chráněnou oblast NCK.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Opravný blok s sebou reorganizovat.
Stop interpretu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

         Změnit definici chráněné oblasti nebo neaktivovat současně chráněné oblasti s                rozdílnou orientací.

         Zkontrolovat data stroje MD a příp. změnit definici chráněných oblastí.

Pokračování programu

Vymazat alarm NC-Startem a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.