16771 Kanál %1 řízená osa %2 superponovaný pohyb neodblokován

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Pro uvedenou osu nelze provést synchronizaci převodů a superponovaný pohyb, protože nejsou na rozhraní VDI uvolněny.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Nastavit signál VDI "Odblokování superpozice řízené osy".

Pokračování programu

 Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.