16776 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3 pro osy %4 neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

%4 = číslo tabulky křivek

%5 = název osy, číslo vřetena

Byl pokus, osu %4 napojit na tabulku křivek s číslem %3, avšak žádná tabulka křivek s tímto číslem neexistuje.

Odezva

NC-Stop při alarmu.

Blokování NC-startu.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

NC technologický program změnit tak, aby požadovaná tabulka křivek existovala v okamžiku, kdy má být zapnuto spojení os.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.