16777 kanál %1 blok %2 vazba: pro řídicí osu %4 není disponibilní řízená osa %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

%3 = název osy, číslo vřetena

%4 = název osy, číslo vřetena

Byla zapnuta vazba, u které vlečené vřeteno/vlečená osa momentálně nejsou k dispozici. Možné příčiny jsou:

nVřeteno/osa je aktivní v jiném kanále.
nVřeteno/osa bylo/a obsloužena PLC a není ještě uvolněno/a.

Odezva

Při alarmu NC-Stop.

Blokování NC-startu.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Řídicí vřeteno/ osu výměnou vřetena/osy dát do příslušného kanálu nebo uvolnit pomocí PLC.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.