16778 kanál %1 blok %2 vazba: kruhová vazba u vlečené osy %3 a řídicí osy %4 není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

%3 = název osy, číslo vřetena

%4 = název osy, číslo vřetena

Byla zapnuta vazba, u které s přihlédnutím na další vazby vznikne kruhová vazba. Tato kruhová vazba nemůže být jednoznačně vypočtena.

Odezva

Při alarmu NC-Stop.

Blokování NC-startu.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Projektovat vazbu příslušně v MD nebo kotigovat program součásti NC (MD kanálu: COUPLE_AXIS_n).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.