16779 kanál %1 blok %2 vazba: příliš mnoho vazeb pro osu %3, viz aktivní řídicí osu %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

%3 = název osy, číslo vřetena

%4 = název osy, číslo vřetena

Pro uvedenou osu/vřeteno bylo definováno více řídicích os/vřeten než je dovoleno. Jako poslední parametr se uvede řídicí osa/objekt řídicí hodnoty, s kterou je uvedená/é osa/vřeteno již spojena/o.    

Odezva

Při alarmu NC-Stop

Blok.NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Korigovat program součásti NC

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.