16770 kanál %1 blok %2 osa %3: neexistuje měřící systém

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Bylo programováno SPCON, SPOS nebo SPOSA. Tyto funkce vyžadují alespoň jeden měřící systém. Podle data stroje MD: NUM_ENCS nemá osa stroje / vřeteno měřící systém.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Doplnit měřící systém.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.