16763 kanál %1 blok %2 osa %3 programovan otáčky nejsou dovolené

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

%3 = název osy, číslo vřetena

Programovány byly otáčky (hodnota S) hodnotou nula nebo zápornou hodnotou

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Blokování NC-startu.

Odpomoc

Programované otáčky (hodnota S) musí být kladné. Závisle na případu použití může být akceptována hodnota nula (např. G25 S0).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.