16762 kanál %1 blok %2 vřeteno %3: je aktivní funkce závitů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = číslo vřetena

Programování chybné: funkci vřetena nelze momentálně vykonat.
Alarm přijde, když vřeteno (master) je interpolací svázáno s osami.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program. Zrušit volbu řezání nebo vrtání závitů.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.