16761 kanál %1 blok %2: osu/vřeteno %3 nelze v kanálu programovat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Programování chybné:
osu/vřeteno nelze momentálně v kanálu programovat .
Alarm může přijít, když osa/vřeteno je používáno jiným kanálem nebo PLC.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program, "GET()" verwenden.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.