16760 kanál %1 blok %2 osa %3: chybí hodnota S

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Při vrtání závitů bez vyrovnávacího pouzdra (G331 nebo G332) chybí otáčky vřetena.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat otáčky vřetena pod adresou S v [otmin] (nehledě na provoz jako osa); směr otáčení vyplývá ze znaménka stoupání.

kladné stoupání závitu:                směr otáčení jako M03
záporné stoupání závitu:                směr otáčení jako M04

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.