16755 kanál %1 blok %2: není nutný Stop

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Pro programovanou funkci není nutný stop.
Stop je nutný po SPOSA nebo po M5, kdy přechod do příštího bloku je možný teprve v klidu vřetena.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Nepsat tento příkaz.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.