16751 kanál %1 blok %2 vřeteno/osa %3: SPCOF nelze provést

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Pro programovanou funkci musí být vřeteno v řízeném provozu.
V režimu plohování nebo provozu jako osa se nesmí zrušit volba polohové regulace.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V předcházejícím bloku převést vřeteno do řízeného provozu.
To lze provést pomocí M3, M4 nebo M5 pro odpovídající vřeteno.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.