16750 kanál %1 blok %2 osa %3: není programováno SPCON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Pro programovanou funkci (rotační osa, polohující osa) musí být vřeteno v režimu polohové regulace.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat v předcházejícím bloku pomocí SPCON vřeteno v režimu polohové regulace.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.