16740 kanál %1 blok %2: není programována geometrická osa

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při řezání závitů (G33) nebo při vrtání závitů bez vyrovnávacího pouzdra (G331, G332) nebyla programována geometrická osa. Geometrická osa je ale nutně zapotřebí, když byl udán interpolační parametr.

Příklad:
N100 G33 Z400 K2                                ; stoupání závitu 2 mm, konec závitu: Z=400 mm
N200 SPOS=0                                ; vřeteno převést do režimu osy
N201 G90 G331 Z-50 K-2                ; vrtání závitů na Z=-50, chod vlevo
N202 G332 Z5                                ; zpětné zatažení, automatická reverzace směru
N203 S500 M03                                ; vřeteno opět v provozu jako vřeteno.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Uvést geometrickou osu a příslušný interpolační parametr.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.