16730 kanál %1 blok %2 osa %3: špatné parametry

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

V G33 (Řezání závitů s konstantním stoupáním) nebyl parametr stoupání přiřazen ose, která určuje rychlost.

U podélných a čelních závitů se stoupání závitu udané geometrické osy programuje pod příslušným interpolačním parametrem

X I
Y J
Z   K

U kuželových závitů se adresa I, J, K řídí podle osy s delší drahou (délkou závitu). Stoupání v další ose se ale neuvádí.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Přiřadit parametr stupání ose, která určuje rychlost.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.