16720 kanál %1 blok %2 osa %3: stoupání závitu je nula

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

V bloku řezání závitů s G33 (Závit s konstantním stoupáním) nebo G331 (Vrtání závitů bez vyrovnávacího pouzdra) nebylo programováno stoupání.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat stoupání závitu pro uvedenou geometrickou osu v příslušném interpolačním parametru.

X I
Y J
Z K

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.