12530 kanál %1 blok %2: neplatný index u %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

V definici makra byl proveden pokus, definovat jako označení makra G-funkci s více než
3-dekádami nebo M-funkci s více než 3-dekádami.

Příklad:
_N_UMAC_DEF                DEFINE G4444 AS G01 G91 G1234
                                         DEFINE M333 AS M03 M50 M99
                          :
                         M17

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Změnit definici makra podle Návodu na programování

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.