12520 kanál %1 blok %2: příliš mnoho dat nástrojů %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový symbol

V technologickém programu a v inicializačním souboru (..._INI) smí být v bloku použito maximálně 5 parametrů korekce nástroje.

Příklad:
N ...
N 100                $TC_DP1 [5,1] = 130, $TC_DP3 [5,1] = 150.123,
         $TC_DP4 [5,1] = 223.4, $TC_DP5 [5,1] = 200.12,
         $TC_DP6 [5,1] = 55.02
N ...

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

- Rozdělit technologický program do více bloků.

- Evtl. použít lokální proměnné pro uložení mezivýsledků.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.