12510 kanál %1 blok %2: příliš mnoho dat stroje %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový symbol

V technologickém programu, v souboru dat stroje (..._TEA) a v inicializačním souboru (..._INI) smí být v bloku použita maximálně 2 data stroje MD.

Příklad:
N ...
N 100                $MN_OVR_FACTOR_FEEDRATE [10] = 15,
         $MN_OVR_FACTOR_FEEDRATE [11] = 20
N ...

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

- Rozdělit technologický program do více bloků.

- Evtl. použít lokální proměnné pro uložení mezivýsledků.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.