12500 kanál %1 blok %2: v tomto modulu není %3 možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Indikované klíčové slovo se v tomto druhu modulu a na tomto místě nesmí používat (jako moduly jsou označovány všechny soubory vyskytující se v NCK).

Druhy modulů:

Programový modul

obsahuje hlavní program nebo podprogram

Datový modul

obsahuje definice maker nebo proměnných a evtl. M-, H- nebo E-funkci

Inicializační modul

obsahuje pouze vybrané elementy jazyka pro inicializaci dat.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Odstranit indikovaný element jazyka (klíčové slovo) se svými parametry z tohoto modulu a vložit do modulu, který je pro to předpokládán.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.