12490 kanál %1 blok %2: není přístupové právo %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Nebylo nastaveno požadované přístupové právo programované klíčovým slovem REDEF. Požadovaný stupeň ochrany je buď mimo dovolený rozsah hodnot, nebo není dovolena změna stupně ochrany.

(Příkaz REDEF je u SINUMERIK 840D, P1 (6/94) funkční pouze v modulech INITIAL_INI).

Změna stupně ochrany je dovolena, když:

1.                momentální stupeň ochrany je stejný nebo nad původně stanoveným a

2.                nový stupeň ochrany má být pod původně stanoveným.

Větší číselné hodnoty znamenají nižší stupně ochrany. Dolní 4 stupně (od 7 do 4) odpovídají polohám zámkových spínačů - horní 4 stupně jsou vázány na 4 hesla).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok

- Používat příkaz REDEF pouze v modulu INITIAL_INI.

- Aktuální stupeň ochrany uvést z ovládacího panelu minimálně na úroveň, kterou má                proměnná s nejvyšší úrovní.

- Programovat stupeň ochrany v rámci dovoleného rozsahu hodnot.

- Programovat nové stupně ochrany pouze pod starými hodnotami.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.