12480 kanál %1 blok %2: podprogram %3 je již definován

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Název použitý v příkazu PROC nebo EXTERN je již definován v jiném popisu vyvolání (na př. pro cykly).

Příklad:
EXTERN CYCLE85 (VAR TYP1, VAR TYP2, ...)

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Zvolit název programu, který jako označení ještě nebyl použit (teoreticky by bylo ztaké možno přizpůsobit deklaraci parametru příkazu EXTERN již existujícímu podprogramu, aby se zabránilo vydání alarmu; pak by ale byla provedena 2x identická definice).

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.