12540 kanál %1 blok %2: blok příliš dlouhý nebo komplex

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Maximální interní délka bloku po zpracování překladačem nesmí překročit 256 znaků. Po použití na př. více maker v bloku nebo při vícenásobném vnořování může dojít k překročení této meze.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Rozdělit blok programu do více dílčích bloků.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.