12550 kanál %1 blok %2: název %3 není definován nebo neexistuje opce

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový symbol

Indikované označení nebylo před svým použitím ještě definováno.

Makro:                V některém ze souborů chybí klíčové slovo určené pomocí příkazu DEFINE ... AS ...:

_N_SMAC_DEF
_N_MMAC_DEF
_N_UMAC_DEF
_N_SGUD_DEF
_N_MGUD_DEF
_N_UGUD_DEF

Proměnná:                chybí příkaz DEF

Programm:                chybí deklarace PROC

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

- opravit použitý název (chyba překlepem)
- zkontrolovat definici proměnných, podprogramů a maker
- zkontrolovat opce.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.