8041 osa %1: datum stroje  %2 resetováno - příslušná opce nepostačuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = řetězec: označení data stroje MD

Počet os stroje navolených v příslušném datu stroje MD opce je spotřebován. V uvedených datech stroje MD pro osy jsou funkce příslušné opce zvoleny pro příliš mnoho os.

Alarm může být skrze data stroje MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY přeprojektován (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za okolností celokanálově přepínatelné přes data stroje MD.

Kanál není připraven k provozu.

 

Odpomoc

Změnit program součástí.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.