8040 datum stroje  %1 resetováno - příslušná opce není nastavena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje MD

Bylo nastaveno datum stroje MD, které přes opci blokováno.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Obraťte se prosím ohledně doplnění opce na výrobce Vašeho obráběcího stroje příp. na pracovníka odbytu AUT2 SIEMENS AG.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.