8034 Opce 'Aktivace osových kontejnerů' není nastavena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Opce pro aktivaci funkce osového kontejneru v

MD $MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB nebyla nastavena.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop interpretoru.
 

Odpomoc

Koupit opci

Neprojektovat kontehnery.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.