8032 Opce 'Aktivace více než %1 link-os' není nastavena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = počet os

Opce pro počet link-os nesouhlasí s počtem os projektovaných v MD $MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop interpretoru.
 

Odpomoc

Koupit opci

Projektovat méně link-os.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.