8030 kanál %1 blok %2: opce "Interpolace více než 4 os" není nastavena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Opce pro počet interpolací os nesouhlasí s počtem programovaných os v interpolačním sdružení.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop interpretoru.
 

Odpomoc

Doplnit opci "Interpolace více než 4 os (lze tam pak nastavit přípustný počet os) nebo programovat v technologickém programu maximálně tolik os, jak to odpovídá stupni výstavby řídícího systému.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.