8022 opce "Aktivace více než %1 kB SRAMu" není nastavena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = kapacita paměti

Opce pro rozšíření kapacity paměti neodpovídá aktivované SRAM paměti.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

- koupit opci

- aktivovat méně SRAMu

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.