8021 opce "Aktivace více než %1 skupin režimů činnosti" není nastavena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = skupin reřimů činnosti

Opce pro počet BAGů (skupin režimů činnosti) neodpovídá počtu aktivovaných BAGů.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Dodatečně instalovat opci pro více skupin režimů činnosti. Aktivovat méně skupin režimů činnosti.

Pokračování programu

 

VYP-ZAP NC-systém.

 

 

 

 

 

 

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.