8020 opce "Aktivace více než %1 kanálů" není nastavena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = počet kanálů

Byl zadán druhý kanál, i když není k dispozici příslušná opce.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V systémově specifickém datu stroje MD 10 010: ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP snížit počet kanálů na 1 nebo doplnit opci pro druhý kanál.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.