8010 opce "Aktivace více než %1 os" není nastavena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = počet os

Pomocí kanálově specifického data stroje MD 2070: AXCONF_MACHAX_USED bylo definováno více os stroje, než je v systému dovoleno.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Odpomoc

Součet všech os, které byly konfigurovány pomocí kanálově specifického data stroje
MD 20 070: AXCONF_MACHAX_USED, nesmí překročit maximální počet os (v závislosti na stupni výstavby opce, základní provedení: 4 osy).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.