8000 kanál %1: opce "Rutiny interrupt" není nastavena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Kvůli rychlému spuštění rutin interruptu a rychlému odjetí od kontury jsou zapotřebí vstupní signály rychlých NCK-vstupů. Tato funkce není obsažena v základním provedení a je nutno ji v případě potřeby doplnit.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Nepoužívat rychlé vstupy interruptu nebo se , prosím, spojte kvůli tomuto doplňku s výrobcem stroje!

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.