7100 cykly kompilátoru oblast VDI: byte %1 pro vstupy a byte %2 pro výstupy - maximálně k dispozici %3 byte

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec (datum stroje MD)
%2 = řetězec (datum stroje MD)
%3 = max. délka pro rozhraní

Součet vstupních a výstupních bytů pro kompilační cykly na uživatelském rozhraní překračuje maximální počet 400 bytů.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Data stroje MD pro rozdělení uživatelského VDI-rozhraní kompilačních cyklů (DB 9) ve vstupních a výstupních bytech nastavit podle funkcí v kompilačních cyklech. Nesmí být překročen maximální počet 400 bytů - rozdělení na vstupní a výstupní byty je libovolné.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.