7020 číslo alarmu CC nebylo zadáno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

ID alarmu použité výrobcem kompilačních cyklů není v systému známo. Při tvoření alarmů kompilačních cyklů nebylo toto číslo zadáno.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Alarm může mít 2 možné příčiny:

1.                Nebylo definováno číslo alarmu. Je nutno je ještě předefinovat.

2.                Byl použit jiný parametr vyvolání, než jaký byl předán z NCK.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.