7010 překročen rozsah čísel MMC

Top  Previous  Next

Vysvětlení

U komplilačních cyklů je rezervován pevný počet 100 čísel alarmů. Tento počet byl při definování nového CC-alarmu překročen. (Platný rozsah leží mezi 0 a 4999).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Číslo alarmu CC definovat v platném rozsahu 0 až 4 999.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.