7000 definováno příliš mnoho alarmů CC

Top  Previous  Next

Vysvětlení

U komplilačních cyklů je nyní rezervováno (1/94) 100 alarmů. Tento počet byl při rozběhu při definování nového CC-alarmu překročen.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Kromě snížení počtu alarmů CC, není v současné době možná žádná jiná odpomoc.
(Dotaz u SIEMENS AG, AUT2, Hotline).

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.