6698 Neznámý NC-Card (%1/%2). Zápis není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Nelze psát na NC kartu, protože není disponibilní platný algorismus zápisu pro Flashmemory.

Odezva

Indikace alarmu

Odpomoc

Vložit kompatibilní NC-Card nebo, po dotazu u SIEMENS, zapsat nový ManufactorCode/DeviceCode do MD $MN_PERMISSIVE_FLASH_TAB

Pokračování programu

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.