8098 Nedovolená kombinace opcí (%1)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = bitová maska opcí

    Bit0 (LSB)  kmitavé vysekávání

    Bit1        externí jazyk

    Bit2        neuronální kompenzace chyby kvadrantu

    Bit3       měření, úroveň 2

Pro tyto moduly NCU existují omezení při kombinaci opcí:

Opce "2-kanál" a opce

"externí jazyk", "kmitavé vysekávání", " neuronální kompenzace chyby kvadrantu ", " měření, úroveň 2" se vzájmeně vylučují!

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

 

Pokračování programu

Příslušně nastavit opce.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.