8100 Kanál %1 Blok %2: Funkce není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Z důvodu ustanovení embarga nejsou možné:

1. Synchronní akce

   Zápis posuvu, override a osového offsetu ($AA_VC,
   $AC_VC, $AA_OVR, $AA_VC a $AA_OFF) ze synchronních akcí, jakož i Continus Dressing  
   lze programovat pouze jednou v bloku.

1. Rozšířené měření

    'Cyklické měření' (MEAC) a 'Měření ze synchronních akcí' není možné.

 

3. Interpolace os

  Počet os společně interpolujících nesmí překročit 4 (k tomu patří také synchronné unášení os
  synchronními akcemi "DO POS[X]=$A..."  "DO FA[X]=$A...").

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
Stop interpretu.

 

Odpomoc

Změnit program součástí

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit program součástí.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.