10200 [do SW 3.x] Kanál %1 NC-START při aktivním alarmu není dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
 

Výskyt alarmu, jehož interní reakce je odmítnutí startu NC.

 

 

Odezva

Indikace alarmů.

 

Odpomoc

Zjistit a odstranit příčinu alarmu.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm tlačítkem NC-START a pokračovat ve zpracování.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.