10202 [do SW 3.x] Kanál %1 NC-START není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
 

Start NC momentálně není akceptován, jelikož např.

 

nje ještě aktivní REORG,
nje ještě aktivní smazání zbytkové dráhy,
nse musí čekat na jiný kanál, apod.

 

 

Odezva

Indikace alarmu.

 

Odpomoc

Ještě jednou stisknout NC-START.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm tlačítkem NC-START a pokračovat v programu.

 

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.