10243 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: BAG %2 nemůže změnit pracovní režim

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo BAG
 
 

Požadovaná změna pracovního režimu není provedena, jelikož v druhém kanálu ještě probíhají NC funkce, např. zpracování programu součást.

 

Odezva

Indikace alarmu.

 

Odpomoc

Chcete-li změnit pracovní režim, pak je třeba stisknout klávesu RESET a opakovat volbu pracovního režimu.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.